Ziqmund Freyd - Bir illuziyanın gələcəyi

5.25 AZN
 

Təsvir

“XAN” nəşriyyatında Ziqmund Freydin “Bir illuziyanın gələcəyi” kitabı işıq üzü görüb.
Ziqmund Freyd, 1927-ci ildə çap etdirdiyi bu əsərində, özünün yaratdığı psixoanalitika nəzəriyyəsinin köməyi ilə dini baxışların gələcək inkişaf yolunu izləməyə çalışmışdır. Kitabın araşdırma obyekti xristian dini təlimidir.
Dinin tənqidi ilə barışmayan, onu müdafiə eləyən, eyni zamanda tənqidə dözümlü yanaşmağı bacaran inanclı bir şəxs ilə, elmi biliklərlə yaraqlanmış Freydin dialoqu üzərində qurulmuş əsər oxunaqlı və düşündürücüdür.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Ziqmund Freyd
Nəşriyyat:
  • XAN nəşriyyatı