Yusif Yusifov - Qədim şərq tarixi

10.50 AZN
 

Təsvir

Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr edilən bu dərslikdə qədim Şərq dövlətlərinin (Misir, Şumer, Akkad, Assuriya, Babilistan, Suriya, Finikiya, Fələstin, Haiti, Urartu, Elam, Manna, Midiya, Hindistan, Çin, İran) siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyətindən, etnik tarixindən və mədəniyyətindən bəhs olunur. Kitabda "Qədim Azərbaycan" mövzusuna da geniş yer verilmişdir.
Ali məktəblərin tarix fakültələrinin tələbə və müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabdan qədim Şərq tarixi ilə maraqlanan oxucular da istifadə edə bilərlər.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Yusif Yusifov