Sona Vəliyeva - Arazbarı

4.20 AZN
 

Təsvir

Filologiya elmləri namizədi, jurnalist-alim, Azər­bay­cançılıq ideologiyası sahəsində bir neçə kitabın və çox­saylı məqalələrin müəllifi Sona Vəliyeva həm də ədəbi tən­qid, şeir və digər bədii yaradıcılıq sahəsində çoxsaylı yazıları ilə tanınmışdır. Onun indiyə qədər işıq üzü görmüş «Azərbay­cançılıq milli ideologiya və ədəbi-estetik təlim kimi» (2002), «Milli dövlətçilik hərəkatının yük­səlişi və Xalq Cümhu­riyyəti dövründə Azərbaycançılıq ideyası» (2003) elmi-pub­lisistik və “Çəhrayı rəngli dün­yam” (2007) şerilər kitabı oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Sona Vəliyeva
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı