Seyran Səxavət - QAÇHAQAÇ

8.40 AZN
 

Təsvir

2010,464 səh
Seyran Səxavətin bu romanı onun görüşdüyü, ünsiy­yətdə olduğu orta və ali məktəb illərindəki tələbə dostlarından, Azər­baycan ədəbiyyatının görkəmli şəxslərinin həyatının siz­lərə mə­lum olmayan tərəflərindən, bir sözlə yazıçının keçir­diyi sarsın­tılardan, sevgisindən bəhs eliyir.
Bu kitabı oxumaqla sizin qarşınızda son dərəcə maraqlı bir dünyanın bütün pəncərələri taybatay açılacaq və Siz dönə-dö­nə, uzun-uzadı o pəncərələrdən bir yazıçının dünyasını bö­yük maraqla seyr edəcəksiniz.
Son dərəcə oxunaqlı, şirin, sadə və nağıl dilində, layla ha­vasında yazılmış romanda bir əlcə kənd uşağının bu qəliz dün­yada özünü necə axtarmasından, tapmasından və təsdiq et­məsindən söhbət açılır.
Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2010.
464 səhifə. 500 tiraj.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Seyran Səxavət
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı