Rəsul Rza - seçilmiş əsərləri (5 сilddə)

4.20 AZN
 

Təsvir

Seçilmiş əsərlərinin I cildində görkəmli şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri – poetik-fəlsəfi düşüncələri toplanmışdır. Bu şeirlərin hərəkətverici qüvvəsini, mayasını fikir təşkil edir. Xalq şairinin seçilmiş əsərlərinin II cildinə müxtəlif illərdə yazdığı silsilə şeirlər, III cildinə şairin gərgin axtarışlarının nəticəsi olan lirik silsilələr toplanmışdır. Cild “Qarabağ – baba yurdum” şeirlər silsiləsi ilə açılır. Cilddə həmçinin müəllifin xarici ölkələrə səfərlərdən aldığı təəssüratlar nəticəsində yazılan şeirlər, eləcə də “Dəniz nəğmələri”, “Rənglər” və b. silsilələr yer alır. IV cilddə müəllifin “Babək” və cənub mövzulu “Hilal”ı ilə yanaşı, M.Füzuliyə, İ.Nəsimiyə, M.Ə.Sabirə, N.Nərimanova, M.Müşfiqə həsr olunmuş poemaları, eləcə də müharibənin əxlaq və məişətindən bəhs edən “Vəfa” pyesi toplanmışdır. Xalq şairinin beşcildliyinin V cildində müəllifin zəngin bədii irsini tamamlayan və poeziya sənətinə dair baxışlarını əks etdirən ədəbi-publisistik yaradıcılığından nümunələr toplanmışdır.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Rəsul Rza
Nəşriyyat:
  • Şərq-qərb