Reha Çamuroğlu - İsmayıl

6.30 AZN
 

Təsvir

Roman Şah İsmayılın həyatından bəhs edir. Əsər Anadolu Ələ­­viliyinin yaranması, Səfəvilərin bir təriqətdən necə dövlət ha­­lına gəlməsinə işıq salır.
İsmayıl uşaqkən atası Heydərin böyük qardaşı Sultan Əli tə­rə­­fin­dən öldürülməsi nəticəsində erkən yaşda təriqətin başına ke­­­çirilir.
Müəllif Şah İsmayılın duyğularını kitabda belə ifadə edir: «Hə­yatım yuxuda keçdi, yuxularımda Nəsimi, Fəzlullah, Sa­bah, Babam Cüneyd və atam Heydər gəzib dolaşdı. Nə öyrəndimsə bu yuxulardan öyrəndim. Bunların kimi qılıncla, kimi də odla öl­dürüldü. Kimi də ov heyvanı kimi qovuldu, qaçıb gizlənmək məcburiyyətində qaldı. Artıq fələyin bu oyununu oynamaya­ca­ğam. Ov bitdi, indi ovçu mənəm».
Şah İsmayılın Yavuz Sultan Səlimlə döyüşü, həyat yoldaşı Taclı Xatunun əsir edilməsi, Yavuz Sultan Səlimin Anadoluda minlərlə şiə Qızılbaşı öldürtdürməsi faciələri kitabda öz əksini tapmışdır. Şah İsmayılın iki həyat yoldaşı var. İkisinin də adı Tac­lı Xatun. Əsir edilib nökər olaraq alınan Taclı Xatun İsma­yı­lın ikinci həyat yoldaşı. İlk həyat yoldaşı olan Taclı Xatun İs­ma­yılın dayısı qızı.
«İsmayıl» gözəl, romantik, bəzən kədərli, ümumiyyətlə, ta­rixi hadisələri öz axarı içində izah edən bir kitabdır. Nəcm və Şah İs­mayılın söhbətlərində dini-təsəvvüfi mövzular şərh edilir. Axı­­­­­cı olduğu üçün asanca oxuna bilir.
Türk dilindən tərcümə: Arif Əmrahoğlu, Paşa Əlioğlu
Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2012
Qiyməti 6 azn
Müəllifdən xüsusi olaraq Azərbaycan nəşri üçün.
«İsmail» yayımlandığından tam on üç sene sonra Azerbay­can’da basıldı ve Azerbaycan Türkleriyle buluşacak! Artık öl­sem de gam yemem!
Bütün bir «Soğuk Savaş» boyunca kasıtlı olarak en azından «rakip» ilan edilmişti Şah İsmail Hatayi. «Rakip» dedi isem bi­le­siniz ki bu en hafifinden bir kelimedir. Kaldı ki hala onu rakip ve hatta düşman ilan edenler yok mudur ki!
Biz Türkiye Türkleri’ne seneler önce şunu anlatmaya ça­lış­mıştık; Çaldıran’da biz Türkler kendi kendimizle savaştık! Sa­vaşın galibi de, mağlubu da biz olduk ve dolayısıyla bizler iki kez, iki misli kaybettik! Hala, bu gerçeği kendilerine tam an­la­mıyla anlatabildiğimizi zannetmiyorum. Daha çok yazmak ve da­­­ha çok söylemek gerekecek.
Öte yandan Şah İsmail Hatayi bir büyük devlet adamı de­ğil­dir sadece. Belki ondan çok daha önemlisi O bir düşünür, bir ulu şairdir. Pirdir. Mürşiddir.
Romanımızda biz onu bütün bu yönleriyle ele almaya ça­lış­tık ve «insan» hatta «kırılgan insan» yönüyle de tanımaya uğraş verdik. Elbette bu elinizdeki kitap bir romandır ve pek çok kur­gusal olayla, anlatıyla doludur. Yine elbette biz is­te­meden ya­zım sürecinde hatalar yapmış olabiliriz. Önemli olan niyettir ve Azerbaycan’da kitabımızı okuyan kardeşlerimiz umarım ni­ye­timizin temizliğini göreceklerdir.
Son olarak bu kitabın elinize ulaşması için zahmetler gös­te­ren değerli yayımcı Sayın Shahbaz Xuduoglu beyefendiye te­şek­kür eder tüm Azerbaycan’lı kardeşlerimi sevgiyle ku­cak­la­rım.
Reha Çamuroğlu

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Reha Çamuroğlu
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı