Oljas Süleymenov - AZ-YA

5.78 AZN
 

Təsvir

Çağdaş türk dünyasının tanınmış şəxsiyyəti Oljas Süleymenovun “Az-Ya”sı hadisələrə və əsərlərə yanaşma tərziylə seçilən kitabdır. Yazıldığı dövr üçün qadağa qoyulmuş mövzuların toxunulduğu əsərdə o vaxtacan türkologiyada və Hind-Avropa dilçiliyində söylənilənlərə büsbütün yeni gözlə baxılır. Yəni müəllifə görə, “İqor polku dastanı” nadir abidədir, burada bir çox türk sözləri öz ilkin mənalarında qalmışdır. Rusca ya-zılmasına baxmayaraq, “Az-Ya” əsəri türk xalqlarında milli şüurun oyanışına təsir gücü baxımından ana

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Oljas Süleymenov
Nəşriyyat:
  • XAN nəşriyyatı