Nizami Gəncəvi - Lirika

4.20 AZN
 

Təsvir

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi "Xəmsə" ilə bərabər ömrü boyu lirik şeirlər yazmış və iyirmi min beytlik bir divan tərtib etmişdir. Hal-hazırda əldə olmayan bu divandan yalnız bəzi nümunələr üzə çıxarılıb nəşr edilmişdir. Əldə olunan şeirlər içərisində qəsidələr, qəzəllər və rübailər vardır. Yüksək sənətkarlıqla yaradılan və məzmun zənginliyi, ideya dərinliyi ilə diqqəti cəlb edən bu şeirlərə nikbin ruh hakimdir.
Cildləmə: bərk üz gabıqlı
Çıxma tarixi: 2004 г.
Nəşriyyat: Lider nəşriyyat

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Nizami Gəncəvi
Nəşriyyat:
  • Lider nəşriyyat