Mustafa İsgəndərzadə - Politologiyanın əsasları

5.25 AZN
 

Təsvir

Məlum olduğu kimi , politologiya müasir humanitar elmlər sırasında son dərəcə ziddiyyətli dövrümüzün olduqca mürəkkəb problemlərinin tədqiqinə yönələn və bu istiqamətdə öz mövzu dairəsini durmadan genişləndirən ən universal elm sahəsidir. Bu səbəbdən də onun məzmununun və mahiyyətinin dərkində hələ də xeyli anlaşılmazlıqlar mövcuddur. Bu vəsaiti hazırlamaqda məqsədimiz-politologiyanın əsasını təşkil edən mövzuları konkretləşdirərək, onun cəmiyyət həyatındakı yerini, rolunu və funksiyasını daha aydın ifadə etməkdən ibarətdir.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Janr:
  • Siyasət
Müəllif:
  • Mustafa İsgəndərzadə
Nəşriyyat:
  • Kitab klubu