Migel De Servantes - Lamançlı Don Kixot

7.88 AZN
 

Təsvir

Servantesin monumental “Don Kixot”u XVI əsrdə İspaniyada atlanmış, o gündən öz dünya səyahətinə başlamışdır. Klassik dövr ispan mədəniyyətinin bədii ensiklopediyası olan bu əsərdə realiz­mə zidd cəngavərlik romanı məsxərəyə qoyulmuşdur.
Don Kixot insana məhəbbət naminə təmənnasız xeyirxahlığa, hətta cəngavər şücaətinə hazırdır. Lakin həyat onun xəyallarını sərt bir şəkildə puç edir. Haqsızlığın hökm sürdüyü mühitdə onun fə­da­karlığı və romantik xəyalları mənasız, sadəlövh və gülünc gö­rünür. Don Kixot obrazı ən məşhur surətlər içərisində özünəməx­sus yer tutur. O, nəcib, cəsur və xe­yirxahdır.