Məmməd Səid Ordubadi - Qılınc və qələm

8.40 AZN
 

Təsvir

Qılınc və qələm
(roman) I və II hissə bir kitabda
Kitaba müəllifin eyniadlı romanı daxil edilib. Əsər Azərbaycanın dövlətçillik tarixinin ən böyük səhifələrindən birini Atabəylər dövrünü əks etdirir.
Romanda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır. Əsərdə dahi şairin yaşadığı dövr, XII əsrdə olan Azərbaycanın işğalçılara qarşı mübarizəsi, xalq azadlıq hərəkatı çox ustalıqla qələmə alınıb.
Romanın birinci hissəsində iki qəhrəmana daha geniş yer verilmişdir. Bunlardan biri dahi şairimiz Nizami, digəri isə Fəxrəddindir. Nizami xalq qəhrəmanı Fəxrəddinin müdrik məsləhətçisidir. Əsərin digər əsas obrazlarından biri də Məhsəti Gəncəvidir. O Gəncədən sürgün olunur və Nizami Gəncəvinin onun Gəncəyə qayıtmasında böyük rolu olur.
Əsərdə qadın ağlının, qadın hiylə və cazibəsinin nələrə qadir olduğu göstərilib. Əsərdə tarixi faktlarla bədii təxəyyül ustalıqla əlaqələndirilib. Xalqımızın mənəvi və fiziki azadlıq qüvvəsinin rəmzi sayılan qılınc və qələm adı da burdan qaynaqlanır.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Məmməd Səid Ordubadi
Nəşriyyat:
  • Hədəf Nəşrləri