Məhəmməd Füzuli - Fələklər yandı ahimdən

8.40 AZN
 

Təsvir

Məhəmməd Füzuli – ana dilimizdə yaranmış şerin ən gözəl nümunələri olan əsərləri ilə ədəbi-bədii dilimizi yüksəkliklərə qal-dırmış, klassik Azərbaycan, habelə digər türk xalqlarının poeziyasına misilsiz təsir göstərən ədəbi məktəb yaratmış dahi şair və mütə-fəkkirdir. Şairin türkcə əsərlər yaratması və bu dilə xüsusi diqqət yetirməsi onun türk soyundan olduğunun isbatı üçün kifayətdir.
Kitabımıza dahi şairin Leyli və Məcnun poeması və qəzəlləri daxil edilmişdir.
Qeyd: şairin poetik üslubuna və ifadə formasına xələl gəltirməmək üçün apostrof işarəsi olduğu kimi saxlanılmışdır

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Məhəmməd Füzuli
Nəşriyyat:
  • Kitab klubu