Lev Tolstoy - Seçilmiş əsərləri (3-cü cild)

10.50 AZN
 

Təsvir

Dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan rus yazıçısı L.N. Tolstoyun 1812-ci il rus-fransız müharibəsinə həsr olunmuş “Hərb və sülh” romanında ədibin dühasının xəlqiliyi tam vüsətlə öz əksini tapmışdır. Bu roman vətənpərvərlik pafosu, xalqın tarixdə həlledici rolunu təsdiqləyən sosial-fəlsəfi məzmunu, yüksək bədii dili, epik təhkiyə üslubu, kompozisiyanın çoxplanlılığı, psixoloji təhlilin dərinliyi, insan xarakterlərinin dolğunluğu və s. keyfiyyətləri ilə XIX əsr dünya realist nəsrinin zirvələrindən biri sayılır.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Lev Tolstoy
Nəşriyyat:
  • Kitab klubu