Lev Tolstoy - Dirilmə

9.45 AZN
 

Təsvir

Dahi rus yazıçısı Lev Tolstoyun son romanı olan “Dirilmə” əsərində o dövr­­də Rusiya cəmiyyətində cərəyan edən hadisələr, proseslər can­lan­dırılır. Əsər­də, əsasən, iki şəxsin – Nexlyudovun və Katyuşanın tim­salında insanın mə­nə­vi, psixoloji ölümündən və dirilməsindən, Kat­yuşanın simasında isə aşağı tə­bəqədən olan qadınların əzablı ta­le­yin­dən bəhs olunur. Dövrün Ru­si­ya­sın­da­kı kübar, aristokrat cə­miy­yət­də olan çirkinliklər, mənəvi tənəzzül, saxta xoş­bəxtliklər və bunun əks qütbündə yer alan kəndçi, yoxsul təbəqədə isə hə­y­atın acınacaqlı üzü yazıçı tərəfindən böyük ustalıqla təsvir olunur. Əsərdə nə­inki yal­nız bədii süjet, həmçinin Tolstoyun siyasi-iqtisadi, fəlsəfi, sosioloji və psixoloji məsələlərə özünəməxsus yanaşması da diqqəti cəlb edir.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Lev Tolstoy
Nəşriyyat:
  • Parlaq imzalar