Təsvir

Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının qiymətli əsəri olan "Koroğlu" eposunun bu nəşri elmi arxivlərdə qorunan mövcud qollar, həmçinin son illərdə toplanmış materiallar əsasında tərtib olunmuşdur. Bu qollar eposun süjet xəttinə müvafiq olaraq ardıcıllıqla, əsərin obrazlar sisteminin inkişaf dinamikasına uyğun sıralanmışdır. Tərtib işi "Ön söz" və "Koroğlu" arxivinin təsviri" bölmələri ilə də təchiz edilmişdir.
Nəşriyyat:Lider nəşriyyat
Səhifə sayı:552

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Nəşriyyat:
  • Lider nəşriyyat