Kitabi-Dədə Qorqud

13.65 AZN
 

Təsvir

Türk xalqlarının ən qədim və möhtəşəm ədəbi abidələrindən olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı indiyədək dəfələrlə nəşr edilib. "Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası" adlandırılan dastan həmçinin müxtəlif dillərə çevrilib, ayrı-ayrı ölkələrdə bu epos əsasında çoxsaylı elmi-tədqiqat işləri aparılıb, monoqrafiyalar yazılıb.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca