Keykavus - Qabusnamə

6.30 AZN
 

Təsvir

Fars ədəbiyyatının qiymətli nümunələrindən olan “Qabusnamə” özünün məzmun rəngarəngliyinə görə geniş şöhrət qazanmışdır. Dünyanın bir çox xalqlarının dillərinə tərcümə edilmiş bu hikmət kitabı dövranın acısını-şirinini dadmış qoca atanın öz oğluna nəsihəti və vəsiyyətindən bəhs edir. Qabusnamə həyatın müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş 44 fəsildən ibarətdir. Allahın vəsfinə həsr olunmuş birinci fəsil və peyğəmbərlərin yaranmasına həsr edilmiş ikinci fəsil nəzərə alınmazsa, “Qabusnamə” başdan-ayağa həyati məsələləri öyrətmək, yaşamaq qayda-qanunlarını təbliğ etmək arzusundan ibarətdir.Kitab “Qabusnamə” (Bakı, Azərnəşr”, 1961) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Keykavus
Nəşriyyat:
  • Kitab klubu