Bekir Yıldız - Kərbəla

4.20 AZN
 

Təsvir

Bekir Yıldız
Romanda müsəlman dünyasının ən maraqlı və müsəlman xalqlarının sonrakı dini-ictimai görüşlərinə təsir göstərən hadisələrdən olan Kərbəla əhvalatları təsvir olunur. Əsərin tarixi və didaktik əhəmiyyəti var.