Jan Mari Qustav Lö Klezio - Raqa

4.73 AZN
 

Təsvir

Sakit okeanda minlərlə ada yerləşir. Bu adalardan Melaneziya adalar qrupuna daxil olan Yeni Hebrid ada­­sı, sonradan Vanuatu adı alaraq 1980-ci ildə müs­tə­qillik əldə etmişdir. Arxipelağın mirvari ada­ların­dan biri də Pentekost adasıdır, yerli əhali adaya “Ra­qa” deyir. Əsərin başlığının altında “gözəgö­rün­mə­­z qitəyə yanaşma” əlavəsi var, ada beynəlxalq sə­viy­yə­də tanınmadığından yazıçı onu belə adlan­dır­mış­­dır. Əsərdə ada sakinlərinin həyat tərzləri, keçmişi və bu günü, əfsanələri, adət və ənənələri haqqında ma­raq­lı məlumatlar var. Ada sakinləri ilə tanış olan Le Clézio onların əsl qəhrəman, həyatlarının isə əsl qəh­rə­man­namə olduğuna heyran qalır. “İstək bu kişi­lərin və qa­dınların ürəyindədir, bu istək onları irəliyə apa­rır, ehtiyac duyduqları yeni dünyanı onlara göstə­rir­di.”
Əsərdəki Şarlot adlı obraz onu döyən ərinə qarşı “mübarizəyə” qalxan bir qadındır; onun sayəsində adada pulla həyata keçirilən ödəniş əşya ödənişi ilə əvəzlənir.
Bu əsərlə Le Clézio sanki onu demək istəyirdi ki, ey insanlar, bu adalara getməyin, malik olduğunuz həyat tərzinizlə oraları da kirlətməyin; qoyun, o insanlar is­tə­­dikləri kimi, özləri kimi yaşasınlar, onların gələcə­yinə hörmət edin.
“Qısa müddət ərzində müstəmləkə erasının aman­sız vəhşiliyini dadan kreollar, Sakit okeanın zəbt olun­muş adalarının sakinləri, plantasiya sisteminin kö­lə­si­nə çev­ri­lənlər bütün bəşəriyyət tarixinin ən inqilabçı xalqına çevrildilər“.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Jan Mari Qustav Lö Klezio
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı