İsa Muğanna - Kollu Koxa

3.68 AZN
 

Təsvir

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan və öz əsərləri ilə nəsr tariximizdə əhəmiyyətli yer tutmuş İsa Muğan-nanın bu kitabında onun yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərinə aid nümu-nələr toplanıb. Burada insanlara ayama qoşan, hər zaman həqiqəti söylə-yən, ətrafını saflaşdıran və qorxudan Kollu Koxanın kaloritli obrazıyla qarşılaşacaq, məşhur “Kollu Koxa” povestini oxuya biləcəksiniz. Bununla yanaşı, kitabda yazıçının yaradıcılığının çoxşaxəli olduğunu göstərən “Qa-yım qaya” kimi rəmzləşdirmə modeli, “Elan: İsa Hüseynov özünü axtardı, tapmadı” zarafatının yer aldığı “Yazıq” essesi kimi bir çox maraqlı nümu-nələr də dərc olunub.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • İsa Muğanna
Nəşriyyat:
  • Hədəf Nəşrləri