İmadəddin Nəsimi, - Seçilmiş əsərləri

10.50 AZN
 

Təsvir

I cild
Kitabda böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi (1369 - 1417) doğma dilimizdə əsasən lirik tonda qələmə alınmış qəzəlləri daxil edilmişdir.
Ədəbi dilimizin formalaşmasında mühüm rol oynamış bu şeirlərdə insan gözəlliyinin tərənnümü, lirik aşiqin qəlb çırpıntıları aparıcı yer tutur.
II cild
Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369 - 1417) doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlük təşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik örnəklər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə humanist ideyalar, xeyirə, ədalətə və kamilliyə çağırış motivləri aparıcı yer tutur.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • İmadəddin Nəsimi
Nəşriyyat:
  • Lider nəşriyyat