İlqar Kamil - Ayrılıq

7.35 AZN
 

Təsvir

Artıq bir müddətdir öz qələmi ilə oxu­cu­la­rın qəlbinə yol tapmağı bacaran gənc yazıçı və şair İlqar Kamilin ilk romanı olan “Ayrılıq”, cəmiyyətimizin mü­asir tələblərinə cavab verə biləcək bir əsər­dir. Müəllifin ilk romanı ol­ma­sına baxmayaraq, əsərdə bəzi məqamlarda in­sanı duyğulandırıb köv­rəl­dən, bəzən həyəcanlandıran, bəzən isə gülüş ya­ra­dan, bir sözlə, insanı özü­nə bağ­lamağı bacaran peşəkar qələm hiss olun­maq­da­dır.Roman iki gəncin bir-birinə olan təmiz sevgisindən və onların qarşılıqlı mü­­nasibətindən bəhs edir. Bununla yanaşı, romanda hadisələr fonunda cə­miy­­­yə­timizdə aktual olan bir sıra məsələlər və problemlər də işıq­lan­dı­rıl­mış­­dır ki, bu da əsəri günümüzlə səsləşməsi baxımından daha da maraqlı edir.Əsərdə mövzunun əsasında duran ayrılıq məsələsinə yalnız bu günə qədər çox is­tifadə olunmuş maddi həyat anlamında yox, daha çox metafizik müs­tə­­vidə yanaşılmışdır.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • İlqar Kamil
Nəşriyyat:
  • Parlaq imzalar