Herman Hesse - Seçilmiş əsərləri

8.40 AZN
 

Təsvir

XX əsr alman ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, Nobel mükafatı laureatı Herman Hesse (1877-1962) ədəbiyyata “Romantik nəğmələr” (1899) adlı şeir kitabıyla gəlsə də, bir yazıçı kimi “Peter Kamenrsind” (1904) romanından sonra məşhurlaşıb. Hesse “Knulp” (1915), “Yalquzaq” (1927), “Muncuq oyunu” (1943) və s. əsərlərində, əslində, bir sualın cavabını axtarır: insanın insandan, cəmiyyətdən, təbiətdən, hətta öz xislətindən ayrı düşməsinə, özgələşməsinə səbəb nədir? Almaniyada faşizmin hakimiyyətə gəlişi ərəfəsində etiraz əlaməti olaraq vətənini tərk edib İsveçrəyə sığınan, keşməkeşli həyat yaşayan yazıçı bütün yaradıcılığını özünün mənəvi inkişaf yolunun təsvirinə gecikmiş cəhd hesab edirdi. Bu kitabda Herman Hessenin “Yalquzaq” romanı, “Knulp” povesti, hekayə, nağıl və esseləri Azərbaycan oxucusunun ixtiyarına verilmişdir.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Herman Hesse
Nəşriyyat:
  • Kitab klubu