Tevfik Kızılören - Her Yönüyle C

18.80 AZN
 

Təsvir

C programlama dili getirdiği çeşitli alt seviye özellikler sebebiyle öğrenmesi görece zor bir programlama dilidir. Bu kadar yaygın olmasının sebebiyse öğrenilmesini zorlaştıran alt seviye özelliklerinin dile benzersiz bir güç katmasıdır. C programlama dili, hafıza erişimin esnekliği, yaygın kütüphaneleri ve kullanıcı kitlesi sayesinde halen günümüzün en popüler programlama dilleri arasındadır.
Bu kitapta C programlama dilinin tüm özellikleri olabildiğince detaylı ve bol örnekli bir şekilde okuyucuya sunulmuştur. Anlatılan her bir konu ardından o konuyu anlatan 144 basit örnekler eklenmiştir. Örnekler olabildiğince kısa tutulmaya çalışılmış ve örnekleri açıklarken konunun üzerinden tekrar geçilerek konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Kitabın içeriği tüm üniversiteler için C ile Programlamaya Giriş ve benzeri derslerin müfredatının tamamını karşılamaya uygun olarak tasarlanmıştır.
Bölümlerin sonunda her seviyede okurun beklentisini karşılayacak şekilde kolaydan zora doğru 257 bölüm sonu sorusu eklenmiştir. Kitapla birlikte verilen CD içerisinde, bölümlerdeki örnekler üzerinden gidilerek oluşturulmuş konu anlatımlarını ve bölüm sonu sorularından bazılarının çözümlerini bulacaksınız. Konu anlatımlarına ek olarak geliştirme ortamlarının kurulumu, kullanımı ve C programlarının komut satırından derlenmesi ve çalıştırılması konularını içeren video anlatımlar da eklenmiştir.
Kitap içerisinde anlatılan başlıca konu başlıkları şunlardır:


C Programlama Diline Giriş
Isınma Turları - Derleyici ve Derleme Kavramlarıyla Birlikte gcc Derleyicisine Bir Bakış
Kaynak Dosya ve Kütüphane Kavramları
C Programlarının Komut Satırı Aracılığıyla Derlenmesi ve Çalıştırılması
MAC OS İşletim Sistemi Üzerinde gcc Derleyicisinin Kurulumu
Netbeans Entegre Geliştirme Ortamı ve Bir C Programının Adım Adım Yürütülmesi
Değişkenler ve Özel Değişken Tipleri
Tip Niteleyicileri(Type Qualifiers)
Bellek Depolama Sınıfları (Storage Classes)
Tip Dönüşümleri ve Tip Çevrimleri
Veri Tipleri
Operatörler ve Operatör Önceliği
Temel Girdi Çıktı Fonksiyonları
stdio.h Kütüphanesinde Bulunan Diğer I/O Fonksiyonları
Karakter Dizileri Üzerinde Değişiklik (Manipulation) Yapan Fonksiyonlar
Karakter Dizileri Üzerinde Arama (Search) Yapan Fonksiyonlar
Hafıza Blokları Üzerinde İşlem Yapan Fonksiyonlar
Algoritma Kavramı, Akış Şemaları, Yalancı Kod Kavramı ve Program Denetim Deyimleri
Akış Şeması (Flowchart)
Yalancı Kod (Pseudocode)
Koşul (Şart) İfadeleri
Döngüler (Loops)
Diziler
Fonksiyonlar ve Program Yapısı
Karakter Dizileri (Strings)
String.h Kütüphanesindeki Diğer Fonksiyonlar
İşaretçiler (Pointers)
Dinamik Bellek Yönetimi (Dynamic Memory Management)
C Programlama Dilinin Kullandığı Bellek Çeşitleri
Ön İşlemci Direktifleri ve Program Organizasyonu
Ön İşlemci Direktifleri(Preprocessor Directives)
Şartlı Derleme (Conditional Compile) Komutları
C Program Organizasyonu
Yapılar (Structs), Ortaklıklar (Unions), Bit Alanları (Bitfields) ve Numaralandırmalar (Enumerations)
Dosya İşlemleri
Temel Veri Yapıları (Basic Data Structures)
C Dilinin Standartları ve C Uygulamalarının Taşınabilirliği
C Programlama Dilinin Standartları

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Türkcə
Janr:
  • İnformasiya texnologiyaları
Müəllif:
  • Tevfik Kızılören