Əzizə Cəfərzadə - Bəla

5.25 AZN
 

Təsvir

“Bəla” – roman Səfəvilər dövlətinin tarixinin bir mərhələsindən – Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyətə gətirilməsi və bu dövrdə baş verən hadisələrdən bəhs edir. Əsərdə I Təhmasibin böyük oğlu olan Xudabəndənin xarakteri, Allah adamı olması, döyüş və qan sevməməsi təsvir edilir. Şah o olsa da, hakimiyyəti əslində, xanımı – kişilər qədər cəsur Xeyrənisa bəyim idarə edir. Oxucular romanı oxuyarkən ölkədə davam edən sünni-şiə mübarizəsindən, bunun uğruna tökülən qanlardan, hətta böyük bir sevginin belə buna və siyasətə qurban verilməsindən xəbərdar olacaqlar.
Nəşriyyatın “Xatirə ədəbiyyatı” silsiləsindən isə fevral ayında silsilənin sayca 17-ci kitabı işıq üzü görüb. “Xatirələrim” adlı bu kitabda görkəmli teatr xadimi, Azərbaycanın ilk xalq artisti Hacağa Abasov böyük ömrünün ən qaynar çağlarından danışır. 1906-34-cü illərdən bəhs edən bu xatirələr Azərbaycan incəsənətinin həmin dövrü ilə yaxından tanış olmaq istəyən hər bir oxucu üçün qiymətli məlumat mənbəyidir.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Əzizə Cəfərzadə
Nəşriyyat:
  • XAN nəşriyyatı