Əli Həsənov - Güney Kafkasya, Hazar - Karadeniz Havzaları ve Azerbaycan'ın Jeopolitiği

31.50 AZN
 

Təsvir

Avrupa'yla Asya arasında ulaşım ve iletişim hatlarının kesişme noktasın­da, jeopolitik, jeoekonomik ve askerî-jeostratejik açılardan büyük önemi haiz, zengin enerji rezervlerine sahip bulunan bir coğrafyada yer alması Azerbay­can'ın ulusal, bölgesel ve küresel ölçekli çıkarlarının ana istikamet ve meka­nizmalarının şekillenmesi üzerinde belirleyici ölçüde tesire sahiptir. Okurların dikkatine takdim edilen Güney Kafkasya, Hazar-Karadeniz Havza­ları ve Azerbaycan'ın Jeopolitiği adlı bu çalışmada dünyanın önde gelen ülke­lerinin ve bölgesel güçlerinin Avrasya coğrafyasında sergiledikleri jeopolitik tutum, bu tutumun Azerbaycan'ın bugünkü ve gelecek jeopolitik durumu üzerindeki mevcut ya da muhtemel etkileri incelenmektedir. Çalışmada Azer­baycan'ın takip ettiği jeopolitik çizgi, dış dünyayla tesis ettiği jeopolitik iliş­kilerin temel dayanak, amaç ve görevleri, ana yönelim, mekanizma ve araçları da siyaset bilimi açısından analiz edilmiştir.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Türkcə
Müəllif:
  • Əli Həsənov