E.Fromm - Sevmək Sənəti

4.10 AZN
 

Təsvir

Erich Fromm XX əsrin görkəmli mütəfəkkiri, “Psixo­lo­gi­yadan filosofluğa” gəlmiş böyük koqor­tanın üzv­lə­rindən biri və Frankfurt sosioloji mək­təbinin lideridir. Erich From­mun əsərləri hər za­man aktualdır, çünki təd­qi­qat­la­rının əsas mövzusu in­san şəxsiyyətinin səmərəli rea­li­za­siya olunması­dır…

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Erich Fromm
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı