Corc Oruell - Heyvanıstan

4.20 AZN
 

Təsvir

2011. 144 səh.
Tərcümə edən: Vilayət Quliyev
Görkəmli ingilis yazıçısı Corc Oruellin (1903-1950) ya­ra­dıcılığı dünya miqyasında məşhurdur. Xüsusilə onun “1984” romanı və “Heyvanıstan” povesti ötən yüz­illikdə sözün, ədəbiyyatın totalitar təfəkkürə və despotik idarəçilik üsullarına qarşı mübarizəsinin ən diqqətəlayiq nümunələrindən sayılır. Hər iki əsər ya­ran­dıqları vaxtdan ədəbi və siyasi fikrin diqqət mər­kəzində olmuş, müxtəlif dillərə çevrilmiş və ciddi po­le­mika doğurmuşlar. Oruell nəsrinin mühüm, diq­qətəlayiq nümunələrindən sayılan “Heyvanıstan” po­ves­ti Azərbaycan dilində ilk dəfə, həm də orijinal­dan tər­cümədə çap olunur. Kitab geniş oxucu kütlələri, bə­dii ədəbiyyat həvəskarları üçün nəzərdə tutulur.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Corc Oruell
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı