Azərbaycan Xalq Nağılları

26.24 AZN
 

Təsvir

Kitabdakı illüstrasiyaların müəllifi
Arif Hüseynovdur.
Bu kitabın hazırlanması üçün Nəşriyyat
Leyla Əfəndiyevaya
və “Efendi” studiyasına xüsusi təşəkkürünü bildirir.
AZƏRBAYCAN XALQ NAĞILLARI
Bakı, Qanun nəşriyyatı,
“Əli və Nino” nəşriyyatı, 2017
384 səh., 1000 tiraj
Redaktor:Ceyran Abbasova
Korrektorlar:Aysel MəmmədovaReyhanə Nəcəfova

ISBN 978-9952-36-302-9

© Qanun nəşriyyatı, 2017
© “Əli və Nino” nəşriyyatı, 2017
mündəricat
Cırtdan…….6
Göyçək Fatma…….10
Təpəgöz…….25
Məlikməmməd…….41
Tənbəl Əhməd…….60
Zəngi…….75
Nar qızı…….84
Əliyarla dovşan…….95
Quru kəllə…….100
mündəricat
Ovçu Pirimin nağılı……115
Vəfalı at……133
Axvay…….160
Zəmanənin hökmü…….174
Yoxsul qocayla vəzir…….183
Sehrli üzük…….190
Padşah və dəmirçi……221
Şəngülüm, Şüngülüm,Məngülüm…….231
Loğman…….237
mündəricat
Ağıllı qız…….248
Taxta qılınc…….258
Oxxayla Əhməd…….264
Naşükür qız…….285
Pinəçi Məhəmməd…….306
Cik-cik xanım…….319
Yuxu…….324
Çıraqlı İsa…….331
Yaxşılığa yaxşılıq……342
Qızıl qoç……349

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı