Abdulla Şaiq - xatirələr

6.30 AZN
 

Təsvir

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının və maarifinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Abdulla Şaiqin "Xatirələrim "i "Xan" nəşriyyatının " Xatirə ədəbiyyatı" seriyasından təqdim etdiyi növbəti kitabdır. Kitabda görkəmli maarifçi ziyalının uşaqlığı , böyüyüb formalaşdığı Tiflis mühiti , Mirzə Fətəli Axundovla atasının münasibətləri , Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev , Nəriman Nərimanov , Cəfər Cabbarlı , Hüseyn Cavid kimi ziyalılarla ünsiyyəti , Xorasandakı , Bakıdakı həyatı və s. öz əksini tapıb . Kitab XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olan ziddiyətli , təzadlı şəraiti , erməni-müsəlman hadisələri də şairin xatirələri fonunda görməyinizə şərait yaradacaq.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Abdulla Şaiq
Nəşriyyat:
  • XAN nəşriyyatı