Allen Karr - Siqareti tərgitməyin yolu

5.40 AZN
 

Təsvir

Kitab siqaret azarına mübtəla olmuş insanları bu bataqlıqdan xilas etmək üçün yazılmışdır. Müəllif əsəri öz təcrübəsindən çıxış edərək yazmışdır. Əsəri oxuyarkən sanki özünü bir həkim-ekstrasens qarşısında hiss edirsən. Qarşıya qoyduğu məqsəd əsərin üslubunda və dilində də əks olunub. Müəllifin özünün də qeyd etdiyikimi, burada təkrarlar var. Bəlkə də, oxucu bunu diqqətsizlik kimi qəbul edə bilər. Amma bu təkrarlar kitabın qarşıya qoyduğu məqsəddən irəli gəlir. Belə ki, müəllif bəzən eyni fikri bir neçə dəfə, dönə-dönə təkrar etməklə onları öz pasientininbeyninə yeritmək və onu sağaltmaq istəyir.
Allen Carr EASY WAY TO STOP SMOKING
Allen Karr SİQARETİ TƏRGİTMƏYİN ASAN YOLU
Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2013, 208 səhifə. 1000 tiraj
Tərcümə: Nizami Zöhrabi
Nəşriyyat redaktoru: Təhminə Bədəlova
Korrektor: İradə Musalı
ISBN 978-9952-26-544-6

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Allen Karr
Nəşriyyat:
  • Qanun Nəşriyyatı